Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu và Kế hoạch thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Ngày 14/3/2018, Tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu và một số nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2018 thuộc Kế hoạch thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Kế hoạch công tác năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn đã triển khai Kế hoạch số 928/KH-STNMT ngày 08/3/2018 để tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Đại diện lãnh đạo các sở ngành và huyện thị về tham dự Hội nghị

 

Cuộc họp với sự tham gia của Đại diện lãnh đạo các sở ngành bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Tỉnh, Ban quản lý KCN Việt Nam - Singapore, Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương, UBND 07 huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh,…

Mục đích của hội nghị triển khai

1. Triển khai kịp thời Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, nhằm quy định trách nhiệm và công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

2. Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, quy định trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan trong hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn Tỉnh nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật.

3. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

4. Hỗ trợ về chuyên môn, chuyên ngành, cung cấp và trao đổi thông tin về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bà Trần Thị Kim Oanh triển khai một số nội dung tại Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tiếp tục hội nghị, Bà Trần Thị Kim Oanh - Phó Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn đã triển khai các nội dung chính tại Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 về việc Triển khai thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2020 và 2021 – 2030, đây cũng là một trong những nội dung quan trọng, cần thực hiện ngay nhằm nhanh chóng thực hiện những cam kết của Việt Nam trong quá trình thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu.

Đại diện UBND huyện/thị xã/TP phát biểu tại hội nghị

Sau phần triển khai các nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường là phần thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và nêu lên những khó khăn, hạn chế nhằm rút ra những kinh nghiệm bổ ích để định hướng thực hiện những nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại diện Sở ngành, UBND huyện/thị xã/TP và các cơ quan liên quan trao đổi các nội dung được triển khai tại hội nghị

Sau phần thảo luận và trao đổi, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung triển khai, trong quá trình thực hiện sẽ chú trọng công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và sẽ có phản hồi liên tục để cơ quan chủ trì điều chỉnh nếu có. Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác soạn thảo, tham mưu ban hành Quy chế phối hợp hoạt động quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở phát biểu bế mạc hội nghị

Kết thúc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trân trọng tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm và sự tham gia tích cực của các sở ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong thời gian qua. Thêm vào đó, Đồng chí Thúy cũng đề nghị các đơn vị tham dự hội nghị chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị lồng ghép những nội dung quy chế, các nhiệm vụ thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu vào chương trình, kế hoạch của đơn vị mình để triển khai trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần hỗ trợ, cung cấp thêm thông tin về các nội dung liên quan đến Quy chế phối hợp, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu có thể cập nhật các thông tin và hướng dẫn tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: ./. Hoặc gửi mail về Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và KTTV qua địa chỉ: tainguyennuockhoangsan@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại 0274 3 822 958 để được hướng dẫn.

(Nguồn: Nguyễn Đắc Vỹ Doanh - Phòng TNNKSKTTV)

[Trở về]