Javascript Slideshow
Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử ngành tài nguyên và môi trường 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 10/8/2018
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động Tổ Giúp việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 28/5/2018
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Nghị Quyết, Quyết định sửa đổi, bổ sung về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và... 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 26/5/2018
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2018 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 23/4/2018
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 21/12/2017
Xem tiếp