Javascript Slideshow
Góp ý dự thảo Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2018 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 23/4/2018
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 21/12/2017
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Bảng giá đo đạc và bản đồ hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 10/11/2017
Xem tiếp
Góp ý Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020 và 2021... 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 20/9/2017
Xem tiếp
Góp ý Quy định quản lý kho lưu trữ hiện hành tại tầng P1 tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 30/8/2017
Xem tiếp