Javascript Slideshow
Góp ý dự thảo các văn bản lĩnh vực công nghệ thông tin 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 7/12/2018
Xem tiếp
Góp ý Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ngành tài nguyên... 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 08/12/2018
Xem tiếp
Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 19/11/2018
Xem tiếp
Dự thảo Bảng giá đất trên địa bản tỉnh Bình Dương 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 12/12/2018
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Phương án giá và dự thảo Quyết định ban hành bảng giá đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất,... 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 03/10/2018
Xem tiếp