Javascript Slideshow
Góp ý Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 30/8/2017
Xem tiếp
Dự thảo Giao lưu trực tuyến 2017 
Xem tiếp
Lấy ý kiến 03 dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật. 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 17/05/2017
Xem tiếp
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 và Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 03/04/2017
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. 
Xem tiếp