Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Góp ý dự thảo Nghị quyết Về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

Thực hiện Kết luận Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước

Thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Công văn số 2035/TTKQH-TCNS ngày 11 tháng 6 năm 2018 và ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 5925/VPCP-CN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013) và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017)

Dự thảo của nghị quyết trình Quốc hội thông qua gồm 04 điều, bao gồm những nội dung chủ yếu cụ thể như sau:

Họp Hội đồng xác định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước một số đơn vị trên địa bản tỉnh Bình Dương

1. Miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 (điều 1);

Các đơn vị đang khai thác sử dụng tài nguyên nước sẽ miễn thu tiền cấp quyền khai thác giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017

2. Miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017 (điều 2).

Các đơn vị đang khai thác khoáng sản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Những nội dung sẽ được các Bộ, Ngành hướng dẫn trong quá trình thực hiện (điều 3):

1. Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên phù hợp với mục đích tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn xác định tỷ lệ sử dụng nước cho từng mục đích đối với công trình khai thác nước phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng.

Để tải nội dung và góp ý dự thảo dự thảo Nghị quyết Về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ http://www.monre.gov.vn/wps/portal/, vào mục Góp ý Văn bản pháp luật về Tài nguyên và Môi trường. Hoặc để được cung cấp thêm thông tin và giải đáp các vấn đề liên quan có thể gửi email đến Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn qua địa chỉ: tainguyennuockhoangsan@gmail.com hoặc gọi điện vào số: (0274) 382 2958./.

(Nguồn: Nguyễn Đắc Vỹ Doanh - Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn)

[Trở về]