Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Đơn giá đo đạc và bản đồ chỉ tăng bình quân từ 1 - 5% 

Ngày 19-1-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 5-3-2015 về việc ban hành đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. Về nội dung, quyết định cơ bản không thay đổi so với quy định cũ, mức giá chỉ tăng bình quân từ 1 - 5%. Để hiểu rõ quyết định này, phóng viên Báo Bình Dương đã trao đổi với bà Trần Thị Lắm, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.


Việc ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đem lại sự hài lòng cho người dân

- Bà có thể khái quát về công việc đo đạc và bản đồ?

- Đo đạc bản đồ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Văn phòng Đăng ký đất đai được Cục Đo đạc bản đồ cấp giấy phép hoạt động ngày 5-8-2015 với 13 chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ, trong đó cung ứng dịch vụ đo đạc và bản đồ phục vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và các mục đích quản lý đất đai khác. Đo đạc thành lập, chỉnh lý bản đồ địa chính các tỷ lệ và các công tác liên quan đến đo đạc và bản đồ theo quy định.

- Vì sao phải thay đổi đơn giá đo đạc và bản đồ, thưa bà?

- Trước đây ngày 5-3-2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh căn cứ theo Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27-12-2013 của Bộ TN&MT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Năm 2017, do có sự thay đổi các quy định của Trung ương cụ thể: Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24-4-2017 của Chính Phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (mức lương cơ sở từ 1,150 triệu lên 1,3 triệu đồng/tháng); Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20-7-2017 của Bộ TN&MT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (giảm mức trích từ 24% xuống còn 23,5%). Do đó ngày 19-1-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND thay thế tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 5-3-2015.

- Vậy những nội dung cụ thể trong đơn giá sẽ thay đổi là gì?

- Đơn giá tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19-1-2018 về nội dung, cơ bản không thay đổi so với quy định cũ, mức giá chỉ tăng bình quân từ 1 - 5%, do định mức kinh tế - kỹ thuật của Trung ương có tăng, giảm so với định mức cũ; đơn giá tiền lương, tăng 11% so với quy định cũ; các khoản đóng góp theo lương, giảm 0,5% so với quy định cũ.

- Xin bà cho biết thời gian áp dụng, việc áp dụng như thế nào?

- Thời gian áp dụng thực hiện kể từ ngày 1-2-2018. Đây là cơ sở để lập dự toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho các công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ áp dụng đơn giá để thực hiện các công việc về đo đạc địa chính theo yêu cầu của người sử dụng đất. Cơ quan TN&MT (Chi cục Quản lý đất đai, phòng TN&MT huyện, thị, thành phố) lập dự toán kinh phí hàng năm để phục vụ công tác thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức khác hoặc cá nhân lập và là đơn giá thu dịch vụ đối với Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng thẩm định bản đồ địa chính đối với các tổ chức tư nhân.

Nguồn: http://baobinhduong.vn

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: