Javascript Slideshow
Đơn giá đo đạc và bản đồ chỉ tăng bình quân từ 1 - 5% 

Ngày 19-1-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 5-3-2015 về việc ban hành đơn giá đo đạc và...

Xem tiếp
Bình Dương ban hành đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính 

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. Quyết định này...

Xem tiếp
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ 
Xem tiếp
Hoạt động đo đạc, bản đồ trong phân giới cắm mốc và bảo vệ chủ quyền quốc gia 

Đo đạc và bản đồ là một nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu trong công tác xác định, quản lý và bảo vệ biên giới, lãnh...

Xem tiếp
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ là yêu cầu cấp bách và khách quan 

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 4, sáng 10/11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình tóm...

Xem tiếp
1 2 3 4 Tiếp