Javascript Slideshow
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ 
Xem tiếp
Hoạt động đo đạc, bản đồ trong phân giới cắm mốc và bảo vệ chủ quyền quốc gia 

Đo đạc và bản đồ là một nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu trong công tác xác định, quản lý và bảo vệ biên giới, lãnh...

Xem tiếp
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ là yêu cầu cấp bách và khách quan 

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 4, sáng 10/11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình tóm...

Xem tiếp
Quy định về hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám 
Xem tiếp
Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám...

Xem tiếp
1 2 3 4 Tiếp