Javascript Slideshow
Đo đạc bản đồ thực hiện những thủ tục liên quan đất đai: Những kiến thức người dân cần biết 

Thời gian qua khi triển khai lĩnh vực đo đạc bản đồ thực hiện những thủ tục liên quan đến đất đai, có nhiều ý kiến bức xúc của người dân xoay quanh vấn đề trích...

Xem tiếp
Điều kiện để các tổ chức hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ 
Xem tiếp
Đơn giá đo đạc và bản đồ chỉ tăng bình quân từ 1 - 5% 

Ngày 19-1-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 5-3-2015 về việc ban hành đơn giá đo đạc và...

Xem tiếp
Bình Dương ban hành đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính 

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. Quyết định này...

Xem tiếp
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ 
Xem tiếp
1 2 3 4 Tiếp