Javascript Slideshow
Nội dung trọng tâm của luật đo đạc và bản đồ 

Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Luật Đo đạc...

Xem tiếp
Đo đạc bản đồ thực hiện những thủ tục liên quan đất đai: Những kiến thức người dân cần biết 

Thời gian qua khi triển khai lĩnh vực đo đạc bản đồ thực hiện những thủ tục liên quan đến đất đai, có nhiều ý kiến bức xúc của người dân xoay quanh vấn đề trích...

Xem tiếp
Điều kiện để các tổ chức hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ 
Xem tiếp
Đơn giá đo đạc và bản đồ chỉ tăng bình quân từ 1 - 5% 

Ngày 19-1-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 5-3-2015 về việc ban hành đơn giá đo đạc và...

Xem tiếp
Bình Dương ban hành đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính 

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. Quyết định này...

Xem tiếp
1 2 3 4 Tiếp
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: