Javascript Slideshow
Sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2013: Cấp thiết! 

Sau hơn 3 năm triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã góp phần giải quyết các vướng mắc trong thực...

Xem tiếp
Cách xác định tiền thu đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

Tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/11/2017 đã bổ sung quy định về cách xác định tiền thu đất đối với đơn vị sự nghiệp công...

Xem tiếp
Ban hành bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi,...

Xem tiếp
Phương pháp TĐT (Tọa độ thửa) trong công tác đánh số hiệu thửa đất 
Xem tiếp
Một số ứng dụng viễn thám GIS 

Hiện nay, những thách thức chính mà chúng ta đang phải đối mặt đó là sự bùng nổ dân số, ô nhiễm, phá rừng, thiên tai, …...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp