Javascript Slideshow
Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành...
Xem tiếp
Bổ sung phương thức xác định thu tiền sử dụng đất 
Xem tiếp
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
Xem tiếp
Một số điểm mới được Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa... 
Xem tiếp
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp