Javascript Slideshow
Bảo đảm hài hoà lợi ích của người sử dụng đất với các mục tiêu về an sinh xã hội 

Việc tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng đất đai thông qua mở rộng quy mô sản xuất là...

Xem tiếp
Bảo đảm thực thi quyền sử dụng đất nông nghiệp 

Xuất phát từ nhận thức, động lực phát triển của xã hội là lợi ích của người lao động, trong đó, có người sử dụng đất, Nhà nước luôn...

Xem tiếp
Giải pháp hữu hiệu để làm lành mạnh hóa thị trường đất đai, bất động sản 

Thực tế thời gian qua cho thấy, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất và việc thực hiện các giao dịch...

Xem tiếp
Quy định quản lý, sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) được sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện dự án...

Xem tiếp
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai 

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường xử lý vi phạm trong...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp