Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách các thửa đất đang trong quá trình thanh tra 
Thực hiện chương trình công tác năm và kế hoạch thanh kiểm tra năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành thanh kiểm tra 09 trường hợp người dân tự mở đường giao thông có dấu hiệu để phân lô bán nền và 02 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách các khu đất đang trong quá trình thanh tra như sau:

1. Trên địa bàn thị xã Dĩ An

- Khu đất có diện tích 4.504m2 thuộc thửa đất số 1534 tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An do ông Hoàng Văn Sử là chủ sử dụng đất.

- Khu đất có diện tích 4.688,8m2 thuộc thửa đất số 2009, 2775, 2776, 2777 và khu đất diện tích 113,6m2 thuộc thửa đất số 2740 tờ bản đồ số 6BT3 tọa lạc tại khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An do ông Nguyễn Ngọc Long, bà Nguyễn Ngọc Hiệp, ông Nguyễn Mạnh Luân, bà Nguyễn Ngọc An Hảo và bà Tạ Thị Linh là chủ sử dụng đất (hiện nay đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng cho ông Phạm Hồng Phi, bà Tạ Thị Tấm và bà Nguyễn Thị Hồng Liên).

- Khu đất có tổng diện tích 9.480,7m2 thuộc các thửa đất số 1547, 1548, 1549, 1468, 1054 tờ bản đồ số 41 (E31) tọa lạc tại khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An do bà Trần Thị Kim Loan, bà Nguyễn Thị Thu Trang, bà Giang Đình Lệ Phương, ông Trịnh Minh Phúc là chủ sử dụng đất.

- Khu đất có diện tích 1.257m2 thuộc thửa đất số 4154 tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do ông Ngô Tùng Hẵng là chủ sử dụng đất.

- Khu đất có diện tích 2.253m2 thuộc thửa đất số 906 và thửa đất số 907, tờ bản đồ số 1 tọa lạc tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do ông Nguyễn Tấn Phước là chủ sử dụng đất.

2. Trên địa bàn thị xã Thuận An

- Khu đất có diện tích 11.902,4m2 thuộc thửa đất số 77, 89 tờ bản đồ số 164 tọa lạc tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An do ông Nguyễn Văn Cu Em là chủ sử dụng đất.

- Khu đất có diện tích 18.329m2 thuộc các thửa đất số 76, 90, 134 tờ bản đồ D5 tọa tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An do ông Nguyễn Văn Đẹp là chủ sử dụng đất.

3. Trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

- Khu đất có tổng diện tích 10.836,6m2 trước đây thuộc thửa đất số 1336 (nay là các thửa 1551, 1579, 1558) tọa lạc tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một do bà Bùi Thị Thoa, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Tô Thị Minh Ngọ là chủ sử dụng đất.

4. Trên địa bàn thị xã Bến Cát

- Khu đất có diện tích 13.540m2 thuộc thửa đất số 45, tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát do bà Trần Thị Liễu là chủ sử dụng đất.

5. Trên địa bàn thị xã Tân Uyên

- Khu đất có diện tích 792,8m2 thuộc thửa đất số 804, tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên do ông Phan Thanh Hà là chủ sử dụng đất.

- Khu đất có diện tích 1.654m2 thuộc thửa đất số 338, tờ bản đồ số 40 tọa lạc tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên do ông Nguyễn Duy Dũng và bà Vũ Thụy Tính là chủ sử dụng đất.

Tải toàn văn bản tại đây: Danh sách các thửa đất đang trong quá trình thanh tra

Nguồn: Thanh tra

[Trở về]