Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017 

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017 và nộp tiền đặt trước theo Thông báo số 3885/TB-STNMT ngày 14/09/2017.

Theo Biên bản xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày 05/08/2017 của Hội đồng xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách tổ chức được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017 và nộp tiền đặt trước như sau:

1. Danh sách các tổ chức được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017 gồm:

- Hợp tác xã Phước Thành - Tham gia đấu giá tại mỏ sét Phước Hòa 2;

- Liên doanh Công ty Cổ phần VLXD Becamex và Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Bố Lá - Tham gia đấu giá tại mỏ sét Phước Hòa 2;

- Công ty TNHH Hoàng Gia Trung - Tham gia đấu giá tại mỏ sét Tân Bình 1;

- Công ty TNHH MTV Bảy Luật - Tham gia đấu giá tại mỏ sét Tân Bình 1;

- Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương- Tham gia đấu giá tại mỏ sét Tân Bình 3;

- Hợp tác xã Phước Thành - Tham gia đấu giá tại mỏ sét Tân Bình 3.

2. Đề nghị các đơn vị trên thực hiện nộp tiền đặt trước như sau:

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản tạm giữ số 3511.0.1006428 tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương trước ngày 20/09/2017 để tổ chức đấu giá theo quy định, cụ thể số tiền đặt trước tại các mỏ như sau:

- Mỏ sét Tân Bình 1, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, diện tích mỏ 13,18ha, tài nguyên dự báo 2.000.000 m3 sét, số tiền đặt trước 112.320.000 đồng.

- Mỏ sét Tân Bình 3, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, diện tích mỏ 20ha, tài nguyên dự báo 3.000.000 m3 sét, số tiền đặt trước 168.480.000 đồng.

- Mỏ sét Phước Hòa 2, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, diện tích mỏ 23ha, tài nguyên dự báo 3.000.000 m3 sét, số tiền đặt trước 168.480.000 đồng.

Sau khi kết thúc phiên đấu giá đơn vị nào không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả tiền đặt trước theo Điều 6 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính Phủ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên nước Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274.3822.958./.

                                                               (Nguồn phòng TNNKS&KTTV)

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: