Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Ngày 02/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tại Quyết định 841/QĐ-UBND ngày 02/4/2018.

Thực hiện Công văn số 336/UBND-KSTT ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai thủ tục hành chính. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến các phòng, đơn

vị thuộc Sở và UBND các huyện, thị xã, thành phố về rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau khi có ý kiến đóng góp, Sở đã tiến hành trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường (03 cấp).

Sau khi đã được Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định, kiểm soát, ngày 02/4/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định ban hành công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã với 137 thủ tục hành chính như sau:

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: 95 thủ tục.

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố: 35 thủ tục.

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn: 07 thủ tục.

( Kèm theo Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã).

                                                                                                                                          Nguồn trích: Thanh Hải - Văn phòng Sở

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: