Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 11 NĂM 2018 

Kết quả quan trắc và đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) tháng 11 năm 2018 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy chất lượng nước mặt sông Sài Gòn, sông Đồng Nai cải thiện so với cùng kỳ năm trước và không có nhiều biến động so với tháng trước; các chỉ tiêu phân tích hầu hết đều đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT); riêng đối với các chỉ tiêu dinh dưỡng và hữu cơ như N-NH3, COD vẫn còn vượt quy chuẩn nhiều lần tại các kênh, rạch, suối nhỏ do tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu dân cư và nước thải từ các khu công nghiệp.

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng nước mặt trong tháng 11 năm 2018 như sau:

STT

Tên điểm quan trắc

WQI tháng 11/2018

Màu

Đánh giá chất lượng nước

1

Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2)

93

Xanh nước biển

Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

2

Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7)

95

3

Họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2)

78

 

Xanh lá cây

Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

 

4

Cách ngã rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3)

77

5

Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6)

85

6

Cách ngã ba sông ĐN - SB 1km (ĐN1)

78

7

Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng (ĐN3)

85

8

Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4)

84

9

Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4)

80

10

Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6)

82

11

Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8)

77

12

Cửa xả hồ Phước Hòa (KTL1)

81

13

Tại giao lộ với Quốc lộ 13 (KTL2)

86

14

Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1)

76

15

Cách đập Dầu Tiếng 2km (SG1)

73

 

Vàng

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

16

Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1)

66

17

Suối Giữa tại cầu Suối Giữa (RSG2)

66

18

Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3)

67

19

Suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai (RSG5)

63

20

Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7)

65

21

Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8)

65

22

Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố (RSG9)

60

23

Suối Cái tại cầu Bến Sắn (RĐN1)

65

24

Suối Bưng Cầu tại cầu Suối Nước (RĐN2)

65

25

Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản (RĐN3)

60

26

Suối Siệp tại công trên QL 1K (RĐN5)

53

27

Cầu Phú Bình (STT1)

70

28

Cầu trên đường vành đai 4 (STT2)

59

29

Cầu ông Cộ (STT3)

60

30

Hợp lưu suối Đồng Sổ và suối Đôi tại cầu Quan (RTT2)

68

31

Cầu sông Bé (cầu Phước Hòa) (SB)

69

32

Suối Cát tại cầu Trắng (RSG4)

42

Da cam

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

33

Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10)

29

34

Suối Đờn tại cầu suối Đờn (RSG11)

28

Nguồn: TTQT
 
[Trở về]