Javascript Slideshow
Bình Dương: Tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Xem tiếp
Chi đoàn 5 tổ chức hoạt động về nguồn cho Đoàn viên Thanh niên tại Khu Di tích lịch sử Đại Nội Huế 

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) và thực hiện Kế hoạch liên tịch số 32-KHLT/CĐ-ĐTN ngày 21/03/2016...

Xem tiếp
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bình Dương 
Xem tiếp
Đo đạc, chỉnh lý bổ sung bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Hiệu quả và ý nghĩa thực tiễn 

Bản đồ địa chính có vai trò rất quan trọng để phục vụ việc quản lý Nhà nước về đất đai. Đây cũng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước,...

Xem tiếp
Hội nghị CBCCVCNLĐ năm 2018 của Chi cục Quản lý Đất đai. 
Xem tiếp