Javascript Slideshow
Cách xác định tiền thu đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

Tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/11/2017 đã bổ sung quy định về cách xác định tiền thu đất đối với đơn vị sự nghiệp công...

Xem tiếp
Phương pháp TĐT (Tọa độ thửa) trong công tác đánh số hiệu thửa đất 
Xem tiếp
Một số ứng dụng viễn thám GIS 

Hiện nay, những thách thức chính mà chúng ta đang phải đối mặt đó là sự bùng nổ dân số, ô nhiễm, phá rừng, thiên tai, …...

Xem tiếp
Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất...
Xem tiếp
Hành trình về nguồn của Chi đoàn 5 - Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 
Ngày 11/11/2017, Chi đoàn 5 - Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại Trường Dục Thanh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình...
Xem tiếp