Javascript Slideshow
Một số lưu ý khi lập thủ tục đất đai và việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức 

Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014), đến nay đã triển khai thực hiện gần 05 năm và có nhiều Nghị đinh, Thông tư hướng...

Xem tiếp
Một số lưu ý khi lập thủ tục đất đai và việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức 

Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014), đến nay đã triển khai thực hiện gần 05 năm và có nhiều Nghị đinh, Thông tư hướng...

Xem tiếp
Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận 
Xem tiếp
Hồ sơ địa chính 
Xem tiếp
Quy định quản lý, sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) được sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện dự án...

Xem tiếp
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: