Javascript Slideshow
Quy định quản lý, sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) được sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện dự án...

Xem tiếp
Một số quy định chung về quản lý, sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Hiện nay theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện dự án...

Xem tiếp
Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành...
Xem tiếp
Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. 
Xem tiếp
Một số điểm mới được Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa... 
Xem tiếp