Javascript Slideshow
Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành...
Xem tiếp
Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. 
Xem tiếp
Một số điểm mới được Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa... 
Xem tiếp
Điều kiện để các tổ chức hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ 
Xem tiếp
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định...

Xem tiếp