Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Bình Dương tổng kết công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2017. Tin có hình

Thực hiện quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tổng hợp báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong năm 2017.

1. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản:

Về công tác ban hành văn bản quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến các địa phương, trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo quản lý hoạt động khoáng sản. Việc xây dựng văn bản quản lý đã kịp thời điều chỉnh các hoạt động khoáng sản của tỉnh đi vào nề nếp, huy động được nhân dân tham gia giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp UBND 09 huyện, thị xã, thành phố tổ chức 09 buổi tập huấn, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản cho các cán bộ quản lý khoáng sản cấp xã, cấp huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 điểm mỏ sét gạch ngói với tổng diện tích là 56,18 ha, tài nguyên dự báo khoảng 8 triệu m3 sét gồm: sét Tân Bình 1, sét Tân Bình 3, huyện Bắc Tân Uyên và sét Phước Hòa 2, huyện Phú Giáo với sự tham gia giám sát của Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện liên quan.

Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã cấp 14 giấy phép thăm dò (08 đá, 05 sét, 01 cát), trong đó có 05 mỏ thăm dò mở mới, 04 mỏ thăm dò mở rộng phần rìa các mỏ đang khai thác, 05 mỏ thăm dò xuống sâu, tổng diện tích cấp phép thăm dò 238 ha. Đã phê duyệt 02 mỏ với trữ lượng đã phê duyệt đá xây dựng cấp 121 là 7.561.873 m3. Đã cấp 08 giấy phép khai thác khoáng sản. Trong đó, cấp mới 02 giấy phép khai thác sét gạch ngói; cấp lại 06 giấy phép (02 đá xây dựng, 04 sét gạch).

Công tác thanh, kiểm tra việc tuân theo pháp luật của các doanh nghiệp sau cấp phép, cũng như những điểm khai thác không phép ngày càng được tăng cường và có sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh, theo đó trong năm 2017, các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã kiểm tra, xử lý 131 lượt, trong đó 51 trường hợp vi phạm, đã xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 913.409.200 đồng (phạt bổ sung tịch thu khoáng sản khai thác trái phép quy thành tiền), chủ yếu các hành vi vi phạm như: không ký hợp đồng thuê đất trong hoạt động khoáng sản, khai thác vượt công suất, khai thác ngoài khu vực cấp phép, sử dụng đất không đúng mục đích, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, chậm nộp thuế, phí.

2. Tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 48 giấy phép khai thác đang còn thời hạn hoạt động, trong đó có 02 giấy phép khai thác kaolin thuộc thẩm quyền cấp phép quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 46 giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:

- Đá xây dựng: Với 23 điểm mỏ, tổng công suất khai thác đã cấp phép là 18,272 triệu m3/năm, tổng sản lượng khai thác thực tế năm 2017 đạt 12,187 triệu m3/năm, sản lượng khai thác năm 2017 tăng không nhiều so với năm 2016 (khoảng 3%).

- Sét gạch ngói: Với 21 điểm mỏ, tổng công suất cấp phép khai thác là 2.42 triệu m3/năm, sản lượng khai thác thực tế năm 2017 đạt 1.222.603 m3 tăng so với năm 2016 (khoảng 5%).

- Cát xây dựng: Có 02 giấy phép được cấp, tổng công suất cấp phép là 288.000m3/năm, tổng sản lượng khai thác thực tế năm 2017 chỉ đạt 52.259 m3, sản lượng khai thác thực tế ít hơn công suất thiết kế khá nhiều. Với trữ lượng và sản lượng khai thác trên, chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu xây dựng trong tỉnh, còn lại phải nhập từ các tỉnh khác.

- Kaolin 02 GP: Tổng diện tích cấp phép là 60ha, nhưng khả năng huy động vào khai thác chỉ được khoảng 44 ha, tổng công suất cấp phép là 106.728 m3/năm.

Trong năm năm 2017 các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản đã thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước là 863.147.977.925 đồng. Trong đó, thuế tài nguyên: 212.099.192.384 đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp: 311.927.980.285 đồng, thuế VAT: 176.226.206.823 đồng, phí bảo vệ môi trường: 50.023.869.581 đồng, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 129.526.408.412 đồng.

3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với địa phương của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản:

Đã bồi thường cho các cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản. Đã tham gia đóng góp với địa phương nơi có hoạt động khoáng sản để duy tu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật (đường, cầu cống, kênh, mương thủy lợi ...) và xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ), xây nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, ngoài ra còn hỗ trợ người dân về thiệt hại hoa màu, cây cối do bụi phát sinh trong quá trình khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản.

Trên đây là tổng kết công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017./.

                                                  (Nguồn PTNNKSKTTV-Tâm)

[Trở về]