Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Bình Dương công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2. Tin có hình

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 và nộp tiền đặt trước theo Thông báo số 1817/TB-STNMT ngày 07 tháng 05 năm 2018.

Theo Biên bản xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách tổ chức được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 và nộp tiền đặt trước như sau:

1. Danh sách các tổ chức được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 gồm:

- Hợp tác xã Phước Thành - Tham gia đấu giá tại mỏ sét Phước Hòa 1;

- Công ty TNHH Thổ Đại Thành - Tham gia đấu giá tại mỏ sét Phước Hòa 1;

- Công ty TNHH Minh Đạo - Tham gia đấu giá tại mỏ sét Tân Bình 2;

- Công ty TNHH MTV gạch ngói Quốc Toàn Tham gia đấu giá tại mỏ sét Tân Bình 2;

2. Đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện nộp tiền đặt trước như sau:

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài nguyên và Môi trường số 3949.0.1006428.00000 tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 25/05/2018 để tổ chức đấu giá theo quy định, cụ thể số tiền đặt trước như sau:

- Mỏ sét Tân Bình 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, diện tích mỏ 14,6ha, tài nguyên dự báo 2.200.000 m3 sét, số tiền đặt trước 123.552.000 đồng.

- Mỏ sét Phước Hòa 1, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, diện tích mỏ 20ha, tài nguyên dự báo 2.600.000 m3 sét, số tiền đặt trước 146.016.000 đồng.

Sau khi kết thúc phiên đấu giá tổ chức, cá nhân không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả tiền đặt trước theo Điều 6 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính Phủ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên nước Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274.3822.958./.

                                                               (Nguồn Duy Tâm - TNNKS&KTTV)

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: