Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin quan trắc thủy văn tháng 11 năm 2018 

 Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 11/2018 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 332cm; mực nước lớn nhất 211cm, xuất hiện ngày 23;  mực nước nhỏ nhất -121cm xuất hiện ngày 25;  mực nước trung bình 86cm thấp hơn tháng 10/2018 là 0,35cm; nhiệt độ nước trung bình 30,20C, thấp hơn 0,40C so với tháng 10/2018; nhiệt độ không khí trung bình 27,60C, thấp hơn 0,30C so với tháng 10/2018.

Tháng 11 năm 2018 là tháng chuyển biến từ cuối mùa mưa sang đầu mùa khô nên lượng mưa tương đối giảm, mực nước trong sông biến đổi ngoài ảnh hưởng của thủy triều biển Đông còn ảnh hưởng bởi lượng nước mưa từ thượng nguồn chảy về. So với cùng kỳ năm 2017, mực nước thấp nhất thấp hơn 1,24cm, bình quân mực nước tháng 10/2018 thấp hơn 0,70cm so với tháng 10/2017.

SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

[Trở về]