Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 09/2018 Tin có hình

Tháng 09 năm 2018 là tháng của mùa mưa, tuy nhiên khu vực trạm quan trắc Thủ Dầu Một (Sông Sài Gòn) không có nhiều biến động.

Kết quả quan trắc chất lượng nước cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc liên tục đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2); TSS trung bình 24,49 mg/l giảm 1,15 lần so với tháng 08 và giảm 1,23 lần so với cùng kì năm trước; pH trung bình 6,52. Độ mặn dao động quanh mức 0,024‰ đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngọt;

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 09 tại khu vực Thủ Dầu Một đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn là nguồn cấp nước cho trạm bơm nước thô Thủ Dầu Một nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến của các thông số quan trắc trong tháng 09 năm 2018 Trên Sông Sài Gòn tại trạm bơm nước thô Thủ Dầu Một

TTQT

[Trở về]