Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Uyên tháng 09/2018 Tin có hình

Tháng 09 là tháng mùa mưa, chất lượng nước sông khu vực Tân Uyên không có nhiều biến động.

Mực nước trung bình tháng 09 trên sông Đồng Nai tại khu vực Tân Uyên là 135 cm, tăng 43 cm so với tháng 08.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Tân Uyên tháng 09 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc được đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép; riêng TSS bình quân ở mức 89,44 mg/l vượt quy chuẩn (cột A2) QCVN 08-MT:2015/BTNMT 2,98 lần và giảm 1,13 lần so với cùng kì năm trước; tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Độ mặn rất thấp, dao động ở mức 0,11‰ đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngọt.

Hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 09 tại khu vực Tân Uyên đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến của các thông số quan trắc trong tháng 09 năm 2018 Trên Sông Đồng Nai tại Trạm Tân Uyên

TTQT

[Trở về]