Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Hiệp tháng 09/2018 Tin có hình

Tháng 09 là tháng mùa mưa, chất lượng nước sông khu vực Tân Hiệp không có nhiều biến động.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Tân Hiệp tháng 09 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc liên tục đều năm trong giá trị giới hạn cho phép, đạt quy chuẩn cột A2 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT); TSS trung bình 28,7 mg/l giảm 1,07 lần so với tháng 08 và tăng 1,34 lần so với cùng kì năm trước; pH trung bình 6,51. Độ mặn rất thấp, dao động ở mức 0,04‰ đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngọt.

Hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 09 tại khu vực Tân Hiệp đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn là nguồn cấp nước cho trạm bơm nước thô Tân Hiệp nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

­­

Biểu đồ diễn biến của các thông số quan trắc trong tháng 09 năm 2018 Trên sông Đồng Nai tại Trạm Tân Hiệp

TTQT

[Trở về]