Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố 

Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 03/06/2016 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: