Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động Tổ chức Phát triển quỹ đất.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 22/02/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009.
        Ngày 08/7/2011, Tổng cục Quản lý Đất đai tổ chức Hội nghị lấy kiến các địa phương liên quan đến Thông báo số 17/TB-VPCP nêu trên tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Lê Thanh Khuyến – Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai chủ trì hội nghị cùng với sự tham dự của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất của 09 tỉnh, thành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum. Tại Hội nghị này, các địa phương đã có ý kiến đóng góp như sau:
          -  Về thí điểm ở một số địa phương chuyển Tổ chức Phát triển quỹ đất sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp: Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thì Tổ chức Phát triển quỹ đất của các địa phương phải chuyển sang mô hình doanh nghiệp, đồng thời giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu loại hình hoạt động, lấy ý kiến các địa phương, và triển khai thí điểm ở một số địa phương trong thời gian 02 năm. Sau đó hoàn chỉnh mô hình hoạt động của tổ chức này để triển khai chuyển đổi đồng loạt trong cả nước. Các địa phương cho rằng mô hình đơn vị sự nghiệp của Tổ chức Phát triển quỹ đất hiện nay cơ chế hoạt động còn nhiều ràng buộc, không chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ (dẫn đến chậm trễ, mất cơ hội đầu tư). Do đó nên Bộ cần cân nhắc kỹ trước khi chọn loại hình hoạt động cho tổ chức này để khi chọn mô hình nào thì phải hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của đất nước.
          -  Về Thông tư hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, các địa phương cùng có ý kiến cho rằng Dự thảo Thông tư cần quy định theo hướng như: giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất chung trên địa bàn tỉnh. Khi Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thì Tổ chức bán đấu giá phải xây dựng nội quy, phương án, trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng áp dụng cho từng phiên bán đấu giá”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá khởi điểm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng định giá khởi điểm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện quyết định thành lập; giá khởi điểm không được thấp hơn giá các loại đất tại vị trí đất tương ứng trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

         Trên đây là những thông tin liên quan đến Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động Tổ chức Phát triển quỹ đất do Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin – Lưu trữ Tài nguyên và Môi trường đưa vào Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

[Trở về]